Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 
 

Wykład 

Kolorymetria i widzenie barwne

 

 


 

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 był to wykład dla studiów drugiego stopnia "Optometria".

Wykłady odbywały się w poniedziałki, w godzinach 9-11, w sali 320 bud. A-1.

 

 


 

Pliki do ściągnięcia

 

        · Do pobrania jest plik, zawierające POMOC do wykładu – pierwopis książki prof. F. Ratajczyka "Kolorymetria praktyczna".

 

· Prezentacje z poszczególnych wykładów:

- Historia;

- Atlasy barw;

- Oko;

- Opis barw;

- Mieszanie barw;

- Rachunek trójchromatyczny;

- Układy barw;

- Ciało doskonale czarne;

- Układy barw - ciąg dalszy;

- Pomiary barw.

 

Uwaga: kolejność wykładów oraz ich zawartość tematyczna może ulec lekkim modyfikacjom! 

 

Przypominam PT Studentom, że powyższe teksty są tylko POMOCĄ do wykładu i zawierają treści, które wyświetlam z folii na wykładach – to NIE JEST żadne kompendium wiedzy ani „wszystko, co student powinien umieć, aby zdać egzamin”! Zalecam wydrukowanie treści i przyjście z nią na dany wykład, aby nie tracić czasu na przepisywanie definicji, wzorów i szkicowanie rysunków – ale prezentacje te są tylko UZUPEŁNIENIEM tekstu „mówionego” i ich posiadanie nie zwalnia studentów od notowania... Poza tym, zdarzają się błędy, zwłaszcza we wzorach, które mogę na bieżąco korygować na wykładzie – nie usprawiedliwia to występowania tych błędów w Państwa pracach egzaminacyjnych.

 

 

· A tutaj: Zestaw proponowanych pytań na kolokwium zaliczeniowe – wciąż modyfikowany J

 

· Zgodnie z zaleceniem z/cy Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Dydaktyki, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów oraz zakładane efekty kształcenia.

 

 


 

OGŁOSZENIA I ZAPOWIEDZI

 

Dnia 6.06.2016 odbyło się pierwsze kolokwium zaliczeniowe. 

Dnia 14.06.2016 pisaliście „poprawkę”.

 

A oto WYNIKI po OBU kolokwiach, czyli końcowe!

Konsultacje? Albo zdążycie mnie „złapać” w jutro, 15.06.2016 (środa), przed egzaminem z Fizyki II ( czyli 9-11) albo dopiero w najbliższy poniedziałek.

 


 

Powrót na stronę główną

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 14.06.2016

 


 

 

© Copyright 2000-2016 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o ściąganie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i, w szczególności, umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.