Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

 

 

Wykład 

Fotometria i kolorymetria

 

 


 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 był to wykład dla studiów pierwszego stopnia kierunku "Optyka".

Wykłady odbywały się w piątki, w godzinach 13-15, w sali 0.31 bud. C-13.

 

 


Pliki do ściągnięcia

· Prezentacje z poszczególnych wykładów:

- Wykład 1;

- Wykład 2;

- Wykład 3;

- Wykład 4;

- Wykład 5;

- Wykład 6.

- Wykład 7.

- Wykład 8.

- Wykład 9.

- Wykład 10.

- Wykład 11.

- Wykład 12.

- Wykład 13.

- Wykład 14.

- Wykład 15.

 

 

Przypominam PT Studentom, że powyższe teksty są tylko POMOCĄ do wykładu i zawierają treści, które wyświetlam na wykładach – to NIE JEST żadne kompendium wiedzy ani „wszystko, co student powinien umieć, aby zdać egzamin”! Zalecam wydrukowanie treści i przyjście z nią na dany wykład, aby nie tracić czasu na przepisywanie definicji, wzorów i szkicowanie rysunków – ale prezentacje te są tylko UZUPEŁNIENIEM tekstu „mówionego” i ich posiadanie nie zwalnia studentów od notowania. Poza tym, mogą zdarzyć się błędy, zwłaszcza we wzorach, które to błędy na bieżąco koryguję na wykładzie – nie usprawiedliwia to występowania tych błędów w Państwa pracach egzaminacyjnych.

 

· Zgodnie z zaleceniami, umożliwiam Studentom zapoznanie się z Kartą Przedmiotu – dokumentem, zawierającym m. in. program poszczególnych wykładów oraz zakładane efekty kształcenia.

 · Ponieważ wciąż nie opracowałem kompletnej listy „zagadnień egzaminacyjnych”, poniżej zamieszczam tematy egzaminów z lat ubiegłych: TERMIN 0, TERMIN 1, TERMIN 2.

 


 

OGŁOSZENIA I ZAPOWIEDZI

 


EGZAMINYLABORATORIUM

TEMATY ĆWICZEŃ:

1.     Pomiary spektroskopowe. INSTRUKCJA

W ćwiczeniu wykorzystywany jest spektrometr USB4000 firmy Ocean Optics z oprogramowaniem oraz zestaw źródeł światła i filtrów. Cel ćwiczenia to zapoznanie studenta z urządzeniem i podstawowymi pomiarami spektroskopowymi oraz pomiar charakterystyk typowych źródeł światła i filtrów.

2.     Pomiary natężenia oświetlenia. INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia to zapoznanie studenta z metodyką pomiarów natężenia oświetlenia i jego rozkładu w różnych sytuacjach oświetleniowych. W ćwiczeniu wykorzystywany jest luksomierz DT-8809A.

3.     Pomiar strumienia świetlnego w lumenomierzu kulistym. INSTRUKCJA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowym narzędziem pomiarowym w fotometrii – kulą Ulbrichta (lumenomierzem kulistym).

4.     Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych. INSTRUKCJA

Celem ćwiczenia jest zademonstrowanie podstawowych praw i zależności fotometrycznych oraz pomiar: światłości, natężenia oświetlenia i luminancji. Stanowisko składa się z ławy fotometrycznej z oprzyrządowaniem, luksomierza i źródeł światła.

 

Podział na grupy laboratoryjne

W tym semestrze prowadziłem dwie grupy „czwartkowe”, które mają zajęcia w godzinach 8-11.

1) Potok 1, zajęcia od 5 października - wtedy odbyła się tzw. rozbiegówka:


Grupa\Termin 12.10.2017
19.10.2017
26.10.2017
2.11.2017
A

1
2
3
4
B

2
3
4
1
C

3
4
1
2
D

4
1
2
3

2) Potok 2, zajęcia od 14 grudnia - wtedy odbyła się tzw. rozbiegówka:Grupa\Termin 21.12.2017
4.01.2018
11.01.2018
18.01.2018
A

1
2
3
4
B

2
3
4
1
C

3
4
1
2
D

4
1
2
3


 

Powrót na stronę główną

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2018

 


 

 

© Copyright 2000-2018 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o ściąganie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i, w szczególności, umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.