Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: mailto.gif

 

 

Ćwiczenia rachunkowe

do wykładu FIZYKA I

dla Studentów WPPT

 


 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 prowadzę ten kurs dla Studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierunków Optyka i Fizyka Techniczna.

Są to ćwiczenia do wykładu doktora Krzysztofa Ryczki.

Ćwiczenia odbywają się we wtorki, w godzinach 1705-1855 w sali A3 budynek L-1.

UWAGA! Nastąpiła zmiana sali! (303 C-7 była za mała…). Budynek L-1 znajduje się w kompleksie tzw. Geocentrum – po drugiej stronie Odry, wskazany dojazd „Polinką”, a to wymaga czasu.

 

 


 

 

· Tutaj do pobrania tablice wzorów które Studenci mogą mieć do swojej dyspozycji na ćwiczeniach rachunkowych (także na kolokwiach!).

Można używać wersji „maturalnej” albo opracowanej na potrzeby egzaminu końcowego:

- wersja „maturalna”;

- wersja „politechniczna”.

A tutaj listy zadań, które dr K. Ryczko przesłał mi z zaleceniem rozwiązywania na zajęciach: http://www.if.pwr.edu.pl/~ryczko/

 

 


 

Ogłoszenia i zapowiedzi

 

Na pierwszych zajęciach podałem Państwu warunki zaliczenia i ogólnie, przewidywany sposób przeprowadzania zajęć. Przypominam najważniejsze ustalenia:

1)  Dwa kolokwia „połówkowe”, pierwsze w siódmym albo ósmym tygodniu zajęć (jeszcze to doprecyzujemy), drugie w tygodniu czternastym (przedostatnim). Kolokwia będą obejmowały partię materiału, którą będziemy przerabiali na zajęciach w odpowiednich „połowach” semestru. Na każdym kolokwium cztery zadania, punktowane 0-0,25-0,50-0,75-1 pkt (zasady punktowania naświetliłem na pierwszych zajęciach), do zdobycia maksymalnie 4 punkty, na zaliczenie każdego 2 punkty;

2)  Punktowana będzie również aktywność Studentów, a w szczególności rozwiązywanie zadań przy tablicy – można uzyskać 0,25 lub 0,50 punktu za każde „podejście”, w zależności od stopnia zadowolenia Prowadzącego! Maksymalnie 1 punkt uzyskany w ten sposób może być „dodany” do wyniku odpowiedniego kolokwium, obniżając odpowiednio próg zaliczenia (Skomplikowane? Wyjaśniałem to na ćwiczeniach!);

3)  Piętnasty tydzień zajęć przeznaczam na termin dodatkowego kolokwium „poprawkowego”, na możliwość wyjaśnienia różnych niepewności co do końcowej oceny itp. Szczegóły podam pod koniec semestru, kiedy się wyjaśni, ile osób i ilu „wyjaśnień” potrzebujemy;

4)  Na zajęciach (również przy tablicy) wolno korzystać z notatek, książek, kalkulatorów, tablic wzorów – w tym w wersji elektronicznej, czyli na palmtopach, tabletach, smartfonach itp. Natomiast na kolokwiach wolno korzystać TYLKO z kalkulatorów i tablic wzorów, podanych wyżej – wtedy każdy Student ma jedną, swoją, podpisaną tablicę wzorów, i tylko w wersji „papierowej” oraz swój kalkulator – pomocy tych nie wolno pożyczać w trakcie kolokwium!

 


                                                                   

Ćwiczenia rachunkowe – WYNIKI KOŃCOWE

      Po dwóch kolokwiach „regularnych” (z odpowiednich części semestru) oraz kolokwium poprawkowym ostatniej szansy, części z Państwa „udało się” (?!) uzyskać zaliczenie. Oto końcowe WYNIKI.

      Ostatnia szansa na „obejrzenie” prac i ewentualne reklamacje (wyników nie wpisuję jeszcze do bazy edukacja.cl) – w czwartek, 28.01.2016, w godzinach 10-12, w moim gabinecie.

     


                                                                   

Powrót na stronę główną

 

Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2016

 


 

 

© Copyright 2000-2016 by Władysław Artur Woźniak.

 

© Warunki korzystania z materiałów, zawartych na tej stronie i poszczególnych podstronach:

Pliki i inne materiały są powszechnie dostępne, uprasza się jednak o ściąganie ich tylko na potrzeby własne.

Kopiowanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie i, w szczególności, umieszczanie ich na innych stronach/serwisach, jest zabronione.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść poszczególnych materiałów i sposób ich wykorzystania.