Zadania z fizyki    

dr Wojciech Mulak

do pobrania:


  1. Wektory
  2. Kinematyka
  3. Dynamika
  4. Praca i energia
  5. Pęd i zderzenia
  6. Moment pędu i moment bezwładności
  7. Drgania harmoniczne
  8. Grawitacja
  9. Hydrodynamika
  10. Termodynamika


wojciech.mulak@pwr.edu.pl