Politechnika Wrocławska
 
 Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Jan Szatkowski
dr, adiunkt