Politechnika Wrocławska
 
 Katedra Technologii Kwantowych - WPPT
Jan Szatkowski
dr, adiunkt

semestr letni 2015/2016
konsultacje