Politechnika Wrocławska
 
 Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Jan Szatkowski
dr, adiunkt

semestr zimowy 2016/2017