pwr ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
budynek A-1,pok.231b

mailto:
kazimierz.sieranski@pwr.edu.pl
   
Dydaktyka praca badawcza
Działania podjęte stają się klasyczne. To, co jeszcze nie podjęte jest nieklasyczne...

Sun Pin (ok 300 lat p.n.e.)