Dr hab. Ewa Płaczek-Popko,prof. PWr., WPPT Katedra Technologii Kwantowych

konsultacje poniedziałek, sroda godz. 13-15 p. 231a A-1

egzamin termin O WEMiF 26.01, godz. 17, sala 320a A-1

Wyniki I kolokwium WEMiF

pdf,

Wykład - Fizyka I dla WEMiF

Wykład I i II pdf,
Wykład III pdf,
Wykład IV pdf,
Wykład V pdf,
Wykład VI pdf,
Wykład VII pdf,
Wykład VIII pdf,
Wykład IX pdf,
Wykład X pdf,
Wykład XI pdf,
Wykład XII pdf,
Wykład XIII pdf,
Tabela wzorów pdf,

Ćwiczenia rachunkowe WEMiF

Lista I pdf,
Lista II pdf,
Lista III pdf,
Lista IV pdf,
Lista V pdf,
Lista VIpdf,
Lista VIIpdf,

Wykład - LO Zgorzelec

Wykład I pdf,
Wykład II pdf,

Wykład Przyrz. Połprzew. dla inż. Optycznej

Wykład I pdf,
Wykład II pdf,
Wykład III pdf,
Wykład IV pdf,
Wykład V pdf,
Wykład VI pdf,
Wykład VII pdf,
Wykład VIII pdf,
Wykład VIIIcd pdf,
Wykład IX pdf,
Wykład X pdf,
Wykład XI pdf,

Wykład - Fizyka 3.3 dla W-4

Przykl. test doc,
Wykład I pdf,
Wykład IIpdf,
Wykład III pdf,
Wykład IVpdf,
Wykład Vpdf,
Wykład VIpdf,

Laboratorium Fizyka 3.3 dla W-4

Cw 1 pdf,
Cw 1r pdf,
Cw 2 pdf,
Cw 2r pdf,
Cw 3 pdf,
Cw 3r pdf,
Cw 4 pdf,
Cw 4r pdf,
Cw 5 pdf,
Cw 5r pdf,
Cw 6 pdf
Cw 6r pdf,
Instrukcje do miern. 811 pdf,
857 pdf,
M4650 pdf,
Opis programu 1 I-V jpg,
Opis programu 2 I-V jpg,
Excel - krótko pdf,

Laboratorium Optoelektronika (dla Nanoinzynierii)

Cw 1a pdf,
Cw 1b pdf,
Cw 2 pdf,
Cw 3 pdf,
Cw 4 pdf,
Cw 5 pdf,
Cw 6 pdf,
C-V do cw 6 docx,
Termopara cw.2 i cw.3 pdf,
Termopara cw.4 pdf,

Laboratorium Zrodla i detektory(dla Optyki)

1 pdf,
2 pdf,
3 pdf,
4 pdf,
5 pdf,
6 pdf,
termpara do cw 3pdf,

Laboratorium Przyrz. Polprzewodnikowe (dla FIII)

Cw 1 doc,
Cw 1r doc,
Cw 2a doc,
Cw 2ar doc,
Cw 2b doc,
Cw 2br doc,
Cw 3a doc,
Cw 3b doc,
Cw 3br doc,
Cw 4r doc,
Cw 5 pdf,
Cw 5r doc,
Cw 6 doc,
Cw 6r doc,
Cw 7 pdf,
Cw 7r doc,

Wykład Przyrz. Połprzew.

III termin 22.06 godz. 18.30 sala 204 A-1

Zagadnienia na test docx,
test - przykład docx,
Wykład II pdf,
Wykład III pdf,
Wykład IV pdf,
Wykład V pdf,
Wykład VI pdf,
Wykład VII pdf,
Wykład VIII ppt,
Wykład IX ppt,
Wykład X ppt,
Wykład XI ppt,
Wykład XII ppt,

Wykłady ¬ródła i detektory.

Wykład I pdf,

Wykład II pdf,

Wykład III pdf,

Wykład IV pdf,

Wykład Laser ppt, 76kb

Wykład I pdf, 198kb
Wykład II pdf, 396kb
Wykład III pdf, 479kb
Wykład IV pdf, 680kb
Wykład V pdf, 638kb
Wykład VI-a pdf, 465kb
Wykład VI-b pdf, 630
Wykład VI-c pdf, 630
Wykład VI-d pdf, 630
Wykład VII pdf, 630
Wykład VIII pdf, 630
Wykład IX pdf, 630
Wykład X pdf, 630