Zajęcia dydaktyczne:

Konsultacje: poniedziałek 12.30-14.30, wtorek 11-13, p. 231a A-1