Dr inż. Piotr Sitarek  
 
Menu
 
Konsultacje
 Semestr letni 18/19

Środa, 11 - 13
Czwartek, 9 - 11

 
II Pracownia Fizyczna

Regulamin laboratorium

Niepewności pomiarowe

Spis ćwiczeń

 1. Wyznaczanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej (opis)
 2. Badanie drgań tłumionych i wymuszonych (opis)
 3. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. Doświadczenie Franka-Hertza (opis)
 4. Pomiary grubości cienkich warstw metodą prążków interferencyjnych równej grubości (opis)
 5. Temperaturowa zależność przenikalności magnetycznej gadolinu przy przejściu fazowym ferro-paramagnetyk (opis)
 6. Interferencyjny pomiar kształtu powierzchni (opis)
 7. Pomiar dyspersji materiału za pomocą spektrometru (opis)
 8. Spektroskopia Rentgenowska
  A. Badanie charakterystycznego promieniowania X dla Fe, Cu i Mo (opis)
  B. Prawo przesunięć Duane-Hunta. Wyznaczanie stałej Plancka (opis)
 
 
 
  Template by Finerdesign.com