Dr inż. Piotr Sitarek  
 
Menu
 
Konsultacje
 Semestr letni 17/18

Czwartek, 09 - 11
Piątek, 13 - 15

 
II Pracownia Fizyczna

Niepewności pomiarowe

Spis ćwiczeń

 1. Wyznaczanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej (opis)
 2. Badanie drgań tłumionych i wymuszonych (opis)
 3. Badanie prostego zjawiska piezoelektrycznego (opis)
 4. Badanie mikrofal ()
 5. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. Doświadczenie Franka-Hertza (opis)
 6. Badanie zjawiska termoemisji elektronów ()
 7. Temperaturowa zależność przenikalności magnetycznej gadolinu przy przejściu fazowym ferro-paramagnetyk (opis)
 8. Interferencyjny pomiar kształtu powierzchni (opis)
 9. Pomiar dyspersji materiału za pomocą spektrometru (opis)
 10. Spektroskopia Rentgenowska
  A. Badanie charakterystycznego promieniowania X dla Fe, Cu i Mo (opis)
  B. Prawo przesunięć Duane-Hunta. Wyznaczanie stałej Plancka (opis)
 
 
Biuro: pok. 37/4 bud. A1
Kontakt: tel. 48-713202329; e-mail: Piotr.Sitarek at pwr.edu.pl
 
  Template by Finerdesign.com