WPPT Matematyka rok III :: ćwiczenia z fizyki do wykładu prof. K. Weron


LISTY ZADAŃ                  

Lista1 [Drgania] *sem.zim.
Lista2    [Fale]* sem. zim
Lista3  [Szczególna Teoria Względności - 2 zajęcia]
Lista4  [Termodynamika 1 - 2 zajęcia]
Lista 5

[Termodynamika 2 - 2 zajęcia]

 Sprawdzian 15 kwietnia 2014r

 

 

Wystąpienia seminaryjne

 

GRUPA WTOREK 13.15-15

DATA PROWADZĄCY TEMAT (Y)
18.03 Barbara B. i Edyta D. Ewolucja gwiazd
25.03 Patrycja L. , Aleksandra P. i Dominik K. Najpiękniejsze eksperymenty w fizyce cz.1
1.04 Magdalena B. i Michał B. Idea Wieloświata (Multiwersum)
8.04 Sebastian O. i Michał K. Fizyka w urządzeniach dnia codziennego
29.04. Katarzyna H. i Monika R. Najpiękniejsze eksperymenty w fizyce cz.2
6.05 Anna K., Natalia C. i Daria O. Czym są czarne dziury?
13.05 Marta P. i Paweł P.
Loretta K., Piotr G. i Marcin M.
Fizyka w sporcie
Idee ekonofizyki
20.05 Joanna Ł. i  Katarzyna R.
Marcin S.
O nauczaniu matematyki
Odległości w Kosmosie
27.05    
3.06 Maciej K. i Artur R. Informatyka kwantowa
10.06    

GRUPA WTOREK 15.15-17

DATA PROWADZĄCY TEMAT (Y)
18.03    
25.03 Jakub de R., Krystian K. i Grzegorz K. Wprowadzenie do chaosu deterministycznego
1.04 J.K. Jak mówić o fizyce
8.04 Magdalena S, Jakub S. i Damian T. Q. Ewolucja Wszechświata
29.04. Justyna J. i Joanna B.
Patryk K. i Aleksandra A.
Najpiękniejsze eksperymenty w fizyce
temat własny
6.05 Brian P. temat własny
13.05 Katarzyna N., Paulina S. Ewolucja gwiazd
20.05 Bartosz P.
Marcin S. i Radosław K.
Fraktale
Fizyka w sporcie
27.05 Damian P-L Cząstki elementarne
3.06 Robert B. temat własny
10.06    

Propozycje tematów seminaryjnych

Tematy 'dydaktyczne' (na podstawie artykułów)

 1. How to address the American Physical Society, czyli o wystąpieniach fizycznych i matematycznych.
 2. O nauczaniu matematyki (W. Arnold) – artykuł otrzymany dzięki uprzejmości prof. W.Salejdzie. Jak uczyć matematyki w kontekście fizyki.

 Kalejdoskop fizyczny

 1. Efekty rozmiarowe – skąd pochodzi magiczna siła mrówek, czyli o skalowaniu wielkości fizycznych w Przyrodzie.
 2. Wykorzystanie prostych zjawisk i praw fizycznych w sporcie [m.in. na podstawie książki Krzysztofa Ernsta „Fizyka sportu” i bogatej literatury z tej pozycji]
 3. Wybrane zjawiska fizyczne w biologii i medycynie, [m.in. na podstawie Physics in Biology and Medicine, Paul Davidovits; w języku angielskim]
 4. Fizyka w urządzeniach dnia codziennego (m.in. Internet, radio, TV, komputer, laser, dioda LED, nośniki informacji; kuchenka mikrofalowa, lodówka, klimatyzacja; samolot, rower , silnik spalinowy; kserokopiarka, zegar atomowy, GPS, instrumenty muzyczne i inne...)
 5. Najpiękniejsze eksperymenty fizyczne (omówienie wybranych, najbardziej spektakularnych eksperymentów w historii fizyki).
 6. Wybrane efekty Szczególnej Teorii Względności Einsteina.
 7. Informacja okiem fizyka.

Kalejdoskop matematyczny

 1. Fraktale
 2. Wprowadzenie do chaosu deterministycznego
 3. Idee symetrii w fizyce
 4. Wybrane równania różniczkowe zwyczajne w opisie zjawisk fizycznych –znane przykłady.
 5. Matematyka w termodynamice
 6. Przykłady zastosowań rachunku wariacyjnego w fizyce.
 7. Czym są tensory: kilka znanych przykładów z fizyki.

 Kącik kosmologiczny

 1. Drabina odległości w Kosmosie. Jak zmierzono Wszechświat?
 2. Ewolucja Wszechświata: od Wielkiego Wybuchu, przez pierwsze minuty, aż po dzień dzisiejszy... Co czeka Wszechświat?
 3. Ewolucja gwiazd.
 4. Czym są czarne dziury?
 5. Wielkoskalowa struktura Wszechświata.
 6. Idea Wieloświata.
 7. Cząstki elementarne: rzut oka na Model Standardowy.

 

Kilka uwag:

- Lista tematów nie jest zamknięta. Możliwe są inne propozycje (do akceptacji).

- Literatura i inne materiały będą w dużej mierze udostępniane lub sugerowane, a zakres wystąpienia omawiany (np. na konsultacjach).

- Przewidziane są grupy 2- maksimum 3-osobowe. Składową oceny jest też kooperacja w zespole.

- Obowiązuje "żelazna" dyscyplina czasowa (czas zaplanowany wcześniej).

- Zaczynamy w marcu 2014 r.

 

Maciej Mulak

3marca 2014r.