Aktualności

W dniach 17.10 oraz 24.10 w sali 322 A1 o godz. 19.00 odbędzie się dwuczęściowy wykład o pochodnych i całkach dla studentów I roku. Poprowadzi go doświadczony dydaktyk dr Konrad Wieczorek. Tradycyjnie sala 322 A1(!) "pęka w szwach"... Zapraszamy wszystkich chętnych!

Copyright(c) 2017 Maciej Mulak