Fizyka FT3

dla kierunków fizyka techniczna i optyka na WPPT

CERN-simulation O rysunku + copyright

Wykład:
środa 8:15-11:00, sala 322 A1

Zaliczenie:
Egzamin pisemny
I termin:
06.02.2018, godz..., s....
II termin:
13.02.2018, godz..., s...


Polecane podręczniki

Listy zadań dotyczące materiału z poprzedniego semestru:
Lista zadań 0 – Obwody prądu zmiennego.

Tematyka wykładów:

 1. Informacje wstępne.
  Program wykładu.
 2. Elementarna teoria procesów transportu.
  Średnia droga swobodna. Transport pędu i lepkość. Transport energii – przewodnictwo cieplne. Samodyfuzja. Przewodnictwo elektryczne.
  Literatura: Reif, rozdz. 8; Sawieliew t.1, rozdz. XVI.
  Zadania: Lista zadań 1.
 3. Elementy szczególnej teorii względności: Niezmienniczość i zasady względności w fizyce. Kontekst fizyczny i rozwój historyczny STW. Hipoteza wyróżnionego układu odniesienia (eteru) i eksperyment Michelsona. Hipoteza balistyczna i argument deSittera. Postulaty Einsteina. Problem równoczesności. Synchronizacja zegarów. Transformacja Lorentza. Czasoprzestrzeń Minkowskiego; zdarzenia (punkty świata) i linie świata. Interwał czasoprzestrzenny i jego interpretacja; związek przyczynowy między zdarzeniami. Stożek świetlny, absolutna przyszłość i absolutna przeszłość. Dylatacja czasu, czas własny (Sawieliew). Eksperyment Hafele-Keatinga, paradoks bliźniąt (Sivukhin, Wikipedia). Skrócenie długości (Sawieliew). Składanie prędkości (Sawieliew). Pęd relatywistyczny (Sawieliew, Feynman). Relatywistyczna energia kinetyczna (Sivukhin, Sawieliew). Energia spoczynowa; równoważność masy i energii. (Feynman, Sawieliew). Cząstki bezmasowe (Sawieliew). Czterowektory; niezmienniczy zapis równań fizyki (Sivukhin, Sawieliew).
  Literatura: Sawieliew, §62–§71; Sivukhin, t.4., §101–§106,§110,§111; Feynman, t. 1.1, rozdz. 15-17; FdSW t.3 rozdz. 5.
  Slajdy z wykładu.