Dydaktyka – Informacje dla studentów

Info for students

blackboard

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20
Office hours for students, winter semester 2019/20

Wtorek/Tuesday 8:30 – 9:30
Środa/Wednesday 10:30 – 11:30
pokój/room 262c A1

Wykłady/Lectures:
Optyka kwantowa dla studentów fizyki technicznej i optyki WPPT
Wstęp do optyki kwantowej dla studentów inżynierii kwantowej WPPT
Fizyka FT3 dla studentów fizyki technicznej WPPT