Dydaktyka – Informacje dla studentów

Info for students

blackboard

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18
Office hours for students, winter semester 2017/18

Poniedziałek/Monday 12:30 – 14:30
Wtorek/Tuesday 9:00 – 11:00
pokój/room 262c A1

Wykłady/Lectures:
Fizyka 3 dla Wydziału PPT
Optyka kwantowa dla studentów fizyki technicznej
Optyka kwantowa w układach półprzewodnikowych dla doktorantów