Dydaktyka – Informacje dla studentów

Info for students

blackboard

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20
Office hours for students, summer semester 2019/20

Wtorek/Tuesday 13:00 – 15:00
pokój/room 262a A1

Wykłady/Lectures:
Optyka kwantowa dla studentów fizyki technicznej i optyki WPPT
Wstęp do optyki kwantowej dla studentów inżynierii kwantowej WPPT
Wstęp do fizyki kwantowej dla studentów optyki WPPT