Dydaktyka – Informacje dla studentów

Info for students

blackboard

Konsultacje w semestrze letnim 2016/17
Office hours for students, summer semester 2016/17

Poniedziałek/Monday 12:30 – 15:00
Czwartek/Thursday 9:00 – 10:30
pokój/room 262c A1

Wykłady/Lectures:
Fizyka 2 dla Wydziału PPT
Quantum Optics 2 for physics students