Dydaktyka – Informacje dla studentów

Info for students

blackboard

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19
Office hours for students, winter semester 2018/19

Poniedziałek/Monday 8:00 – 11:00
¦roda/Wednesday 8:00 – 9:00
pokój/room 262c A1

Wykłady/Lectures:
Fizyka 3 dla studentów fizyki technicznej WPPT
Optyka kwantowa dla studentów fizyki technicznej WPPT