Podstawy Optyki Ośrodków Anizotropowych -  wykład

Plan wykładu


 

I.                  PŁASKA FALA ŚWIETLNA

W OŚRODKU IZOTROPOWYM                                                 

(Rozwiązanie wektorowego równania falowego-5,

Izotropowy ośrodek absorbujący- 7)

                 

II.               OPISY STANU POLARYZACJI  ŚWIATŁA

(Metoda trygonometryczna- 9,

Wektor Jonesa- 12,

Wektor Stokesa- 17,

Sfera Poincarego- 20)

 

III.            PŁASKA FALA ŚWIETLNA                      

 W OŚRODKU LINIOWO DWÓJŁOMNYM 

(Równanie normalnych Fresnela- 25,

Elipsoida normalnych Fresnela- 30,

Równanie promieni Fresnela - 35,

Elipsoida promieni Fresnela- 36,

Dwójłomność w płytce kryształu liniowo

dwójłomnego- 43,

Liniowo dwójłomny ośrodek absorbujący- 44)

IV.             PŁASKA FALA ŚWIETLNA

 W OŚRODKU ELIPTYCZNIE DWÓJŁOMNYM 

(Eliptyczność fal własnych- 51,

Dwójłomność kołowa- 54,

Zasada superpozycji różnicy faz- 55)

 

    V.  DWÓJŁOMNOŚĆ WYMUSZONA

(Fotosprężystość- 58,

         Efekty elektrooptyczne, Kerra, Pockelsa- 59,

         Efekty magnetooptyczne, Cottona-Mouttona,

         Faradaya- 65)

 

VI.           ODBICIE I ZAŁAMANIE FALI 

NA  GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW

(Odbicie i załamanie na granicy

ośrodek izotropowy – ośrodek liniowo dwójłomny-

69)

            Energetyczne równania Fresnela- ??)

VII.        TRANSFORMACJE STANU POLARYZACJI ŚWIATŁA   

      PRZEZ OŚRODKI DWÓJŁOMNE 

           (Macierz Jonesa- 74,

           Macierz Muellera- 79,

           Sfera Poincarego- 83)

 

VIII.      SYNTEZA I ANALIZA STANU POLARYZACJI ŚWIATŁA

(Synteza- 85,

Analiza- 86,

Prawo Malusa- 90,

Analiza stanu polaryzacji światła

 bazująca na prawie Malusa- 92,

Quasidynamiczny pomiar stanu polaryzacji światła- 94)

 

IX.          POMIARY WŁAŚCIWOŚCI OŚRODKÓW 

DWÓJŁOMNYCH- ORTOSKPOWA WIĄZKA ŚWIATŁA

(Metoda 4 fal- 96,

Metoda  3 fal- 98,

Metoda 2 fal dla ośrodków niedichroicznych- 100)

 

X. POLARYSKOPY  

     (Polaryskop liniowy skrzyżowany- 103,

     Polaryskop liniowy równoległy- 105,

     (Polaryskopy kołowe- 106,

     Pomiar właściwości ośrodków dwójłomnych metodą  polaryskopową- 107,

     Polaryskop w świetle białym- 110,

     Ocena różnicy dróg optycznych za pomocą analizy barwy światła- 112,

    Pomiar różnicy dróg optycznych za pomocą analizy widma- 116)

 

XI.          FIGURY KONOSKOPOWE   

(Przestrzenny rozkład izochrom- 119,

Figury konoskopowe a aktywność optyczna- 123,

Mikroskop konoskopowy- 124)

 

     XII.        KOMPENSATORY  

 

      · Pliki do pobrania

    a)  Konspekt1.zip  (rozdziały od I. do VI. wg w/w spisu treści), b) Konspekt2.zip  (rozdziały od VII. do XII).


 W roku akademickim 2009/10 wykład jest prowadzony według następujących konspektów:

    a) pierwsza część  zmodyfikowanego wykładu - "Rodział 1" (Power Point),  plik z aktualizacjami - "Rodział 1a" (Power Point),

    b) druga część zmodyfikowanego wykładu - "Rozdział 2" (Power Point)

Inne pliki:

prezentacja w Power Poincie tematu "Polarymetria w świetle białym"

prezentacja w Power Poincie tematu "Kompensatory"

prezentacja w Power Poincie tematu "Ciekłe kryształy"

prezentacja w Power Poincie tematu "Interferencja a polaryzacja, rola analizatora w układach polaryskopowych"nowe

     prezentacja w Power Poincie tematu "Materiały optyki ośrodków anizotropowych" (temat uzupełniający dla innych studentów). 

 

sg