Wiadomości dla studentów


        Miejsce zameldowania: pok. 18/11 budynek A-1                                                 
Godziny konsultacji:
        Telefon: (+4871) 320 30 90                                                                      - wtorek 11:00-13:00
                                                                                                             - czwartek 13:00-15:00
            Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Optyka ośrodków anizotropowych

Mikroskopia optyczna
Fotografia instrumentalna
Materiałoznawstwo optyczne
Techniki optyczne w astronomii

Wybrane zagadniena optyki inżynierskiej

Wybrane zagadnienia optyki współczesnej
Optyka falowa
Optyka instrumentalna

Prace dyplomowe

sg