Mikroskopia optycznaWykład


1.      Podstawowe elementy układów optycznych, budowa klasycznego mikroskopu
2.      Dyfrakcyjna teoria powstawania obrazu w mikroskopie, ocena jakości odwzorowania mikroskopu
3.      Mikroskopy uniwersalne 
4.      Mikroskopy stereoskopowe i projekcyjne 
5.      Mikroskopia kontrastowo-fazowa 
6.      Mikroskopia polaryzacyjna 
7.      Mikroskopia interferencyjna
8.      Mikroskopia fluoroscencyjna
9.      Mikroskopia holograficzna 
10.  Mikroskopia konfokalna
11.  Optyczny mikroskop tunelowy
12.Metody pomiaru właściwości obiektów amplitudowych i fazowych

13. Optyczna tomografia koherentna                   
14. Autofokus
15. Lab 
16. Lab
17. Lab

Przydatne linki:
http://www.olympusmicro.com/primer/java/index.html
http://www.microscopyu.com/tutorials/
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/

Egzamin:
1. Termin: xxx.xxx,2017 godz.yy:yy, sala 205 A-1.
2. Lista tematów egzaminacyjnych

Wyniki egzaminu z ...

Numer indeksu Ocena
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
11 5
12 5
13 5
14 5Laboratorium

Lista ćwiczeń:

1.      Mikroskop uniwersalny (oświetlenie Koehlera , pomiar powiększenia obiektywu mikroskopu)
2.      Mikroskop z kontrastem fazowym (opis ćwiczenia, justowanie przystawki do kontrastu fazowego)
3.      Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny (opis ćwiczenia)
4.  Mikroskop polaryzacyjny

Inne pliki:
Instrukcja obsługi mikroskopu Biolar (17MB)
Instrukcja obsługi urządzenia do kontrastu fazowego (5MB)
Instrukcja obsługi okularu mikrometrycznego (5MB)
Grupy ćwiczeniowe - środy

9:15-11:00 11:15-13.00
A aaaa
B aaaa
C
aaaa
D aaaa

A aaaa
B aaaa
C
aaaa
D aaaa
Pierwsze zajęcia - 7. maja

Harmonogram zajęć
grupa/tydzień I II III IV
A 1 2 3 ?
B 1 2 3 ?
C 1 3 2 ?
D 1 3 2 ?