Listy zadań

lista 1.

lista 2.

lista 3.

lista 4.

lista 5.


Wstep do pakietu algebry komputerowej Maple


Wyniki


wyniki zaliczenia (grupa PON TP 9.15, Wydz. Elektroniki)

wyniki zaliczenia (grupa WT TN 15.15, Wydz. Elektroniki)

wyniki zaliczenia (grupa PT TN 7.30, Wydz. Elektroniki)

wyniki zaliczenia (grupa CZW 15 / 16)

EGZAMINfizyka (ćwiczenia)

lista nr 1

lista nr 2

lista nr 3

lista nr 4

lista nr 6

lista A

lista B

lista C


lista nr 5

lista nr 7