Listy zadań

lista 1.

lista 2.

lista 3.

lista 4.

lista 5.


Wstep do pakietu algebry komputerowej Maple


Wyniki


wyniki (Maple)

Uwaga: Dziekan zezwolił na dodatkowy termin w sesji: 10.02.2017, godzina 11, sale 250/249.


wyniki w terminie dodatkowym (Maple)


wyniki (Monte Carlo)


fizyka (ćwiczenia)

lista nr 1

lista nr 2

lista nr 3

lista nr 4

lista nr 6

lista A

lista B


lista nr 5

lista nr 7


ostateczne wyniki egzaminu (Wydz. Elektroniki)

ostateczne wyniki egzaminu (W05)

wyniki (kurs powtórkowy, grupa TP)

wyniki (kurs powtórkowy, grupa TN)

wyniki w terminie dodatkowym (kurs powtórkowy)