Statistical Physics (BDA)

Listy zadań

lista 1.

lista 2.

lista 3.

lista 4.

lista 5.


Wstep do pakietu algebry komputerowej Maple


Wyniki


MC (wyniki)

Maple (wyniki)

Planowany jest dodatkowy termin zaliczenia Maple: 25 stycznia, 305 D20, godz. 12.15 i 13.15

Planowany jest dodatkowy termin zaliczenia fizyki (grupy z czwartku 7.30): 30 stycznia, 031 C13, godz. 13.15 (zagadnienia z wszystkich list)fizyka (ćwiczenia)

lista nr 1

lista nr 2

lista nr 3

lista nr 4

lista nr 6

lista A

lista B

lista C


lista nr 5

lista nr 7