Programowanie Proceduralne

Zaliczenie 4

 

 

Projektowanie Materiałów i Struktur

 

Modele kp

Lapack

Program Exe instrukcja

                      Ÿródło

Absorpcja

Warunki Zaliczenia

 

 

 

Programowanie obiektowe:

 

Zaliczenie Ostatnie

 

 

Zajęcia numer1

Definicja klasy

Konstuktory Destruktory

Klasy Dziedziczenie

Operatory new i delete

Przeładowanie operatorów arytmetycznych

Przeładowanie operatorów logicznych

Aplikacje graficzne

Podstawowe kontrolki graficzne