TEST PROGRAMOWANIE

 

Zadania dla wydziału GGG

Warunki Zaliczenia

Lista1

Lista2

Lista3

Lista4

Lista5

LISTA DODATKOWA

Lista6

Lista7

Lista8

Lista9

Lista10