Wstęp do programowania

ZaliczenieHSM

Zaliczenie3MG

 

Programowanie obiektowe

Zajęcia numer1

Definicja klasy

Konstuktory Destruktory

Klasy Dziedziczenie

Operatory new i delete

Przeładowanie operatorów arytmetycznych

Przeładowanie operatorów logicznych

 

Zaliczenie2

Zaliczenie3

 

 

Projektowanie materiałów i struktur:

Wykład 1

Materiały III-V

Wykład 2

Wartości własne

Metoda kp

Metoda kp dla studni

Jak pisać projekt zaliczeniowy

Metody rozwiązania równania Shrodingera

Wzmocnienie optyczne

Wzmocnienie optyczne w azotkach

Ogniwa fotowoltaiczne

Jak wstawić EXE

Przykładowe program wywołujący exe w c#

Instrukcja LAPACK

LAPACK_SORCE

Fale płaskie