Notatki do wykładu z fizyki ogólnej

Mechanika

  1. Kinematyka punktu materialnego
  2. Zasady dynamiki
  3. Ruch względny
  4. Praca i energia kinetyczna
  5. Pęd i zasada zachowania pędu
  6. Ruch postępowy układu cząstek
  7. Energia potencjalna i zasada zachowania energii
  8. Dynamika ruchu obrotowego
  9. Ruch drgający
  10. Zagadnienie dwóch ciał i prawo powszechnego ciążenia

Wakacyjny kurs fizyki ogólnej 3-14 sierpnia 2009,

zdjęcia Arkadiusz Janicki

wykład: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty

Notatki do wykładu z metod matematycznych fizyki