1. Podstawy fizyki ciała stałego. Listy zadań: lista-1, lista-2, lista-3, lista-4, lista-5, notatki-1, notatki-2, notatki-3,

Egzamin: pierwszy termin godz. , drugi termin godz. ; sala .

Pytania na egzamin i kolokwium. Na egzaminie będą dwa pytania egzaminacyjne i dwa zadania. Każde pytanie i zadanie to 10 punktów. Warunek zaliczenia to co najmniej 11 punktów z pytań egzaminacyjnych (ocena z egzaminu) i co najmniej 11 punktów z zadań (ocena z ćwiczeń). Do punktów z zadań dodają się punkty z aktywności na ćwiczeniach. Ocena (punkty): 3.0 (11-12), 3.5 (13-14), 4.0 (15-16), 4.5 (17-18), 5.0 (19-20). Ocenę 5.5 mogą otrzymać osoby, które uzyskają 5.0 z egzaminu i ćwiczeń (minimum 19 punktów bez aktywności) oraz mają wysoką aktywność na ćwiczeniach (co najmniej 10 punktów).

2. Termodynamika i fizyka statystyczna: skrypt.

3. Fizyka ogólna 1 (W5). Egzamin: pierwszy termin godz. , drugi termin godz. , sala . Do rozwiązania będą trzy zagadnienia, każde po 10 punktów. Warunek zaliczenia to co najmniej 16 punktów, a oceny będą wystawiane następująco - ocena (punkty): 3.0 (16-18), 3.5 (19-21), 4.0 (22-24), 4.5 (25-27), 5.0 (28-30). Za obecność na wszystkich wykładach przyznaję dodatkowe 3 punkty, a przy opuszczeniu jednego wykładu 1 punkt. Ocenę 5.5 mogą otrzymać osoby, które uzyskają 5.0 z egzaminu i ćwiczeń (minimum 18 punktów z kolokwium i aktywność na zajęciach - co najmniej 3 punkty). Prace egzaminacyjne są do wglądu na konsultacjach, nie udzielam żadnych szczegółowych informacji (np. które zadanie źle zrobione, liczba punktów) przez email. W najbliższy czwartek (7 lutego) konsultacje są odwołane, odbędą się one w piątek (8 lutego) w tych samych godzinach. Zagadnienia i pytania obowiązujące na egzaminie.