1. Podstawy fizyki ciała stałego. Listy zadań: lista-1, lista-2, lista-3, lista-4, lista-5, notatki-1, notatki-2, notatki-3,

Egzamin: pierwszy termin 25.06.2018 godz. 11:15, drugi termin 2.07.2018 godz. 13:15; sala 314 A-1.

Pytania na egzamin i kolokwium. Na egzaminie będą dwa pytania egzaminacyjne i dwa zadania. Każde pytanie i zadanie to 10 punktów. Warunek zaliczenia to co najmniej 11 punktów z pytań egzaminacyjnych (ocena z egzaminu) i co najmniej 11 punktów z zadań (ocena z ćwiczeń). Do punktów z zadań dodają się punkty z aktywności na ćwiczeniach. Ocena (punkty): 3.0 (11-12), 3.5 (13-14), 4.0 (15-16), 4.5 (17-18), 5.0 (19-20). Ocenę 5.5 mogą otrzymać osoby, które uzyskają 5.0 z egzaminu i ćwiczeń (minimum 19 punktów bez aktywności) oraz mają wysoką aktywność na ćwiczeniach (co najmniej 10 punktów).

2. Fizyka ogólna 2 (W5). Egzamin: pierwszy termin 22.06. 2018 godz. 11:15, drugi termin 29.06.2018 godz. 11:15, sale 0.31 i 0.32 C-13. Lista obecności, maksymalna liczba obecności to 10. W sali 0.31 piszą osoby o numerze porządkowym na Liście obecności mniejszym od 51.

Fizyka ogólna 2 - zagadnienia:

1. Oscylator harmoniczny prosty: równanie ruchu, rozwiązanie ogólne, rozwiązanie szczególne z zadanymi warunkami początkowymi.

2. Oscylator harmoniczny prosty - realizacje fizyczne: drgania sprężyny, wahadło matematyczne, wahadło fizyczne.

3. Rezonans: równanie ruchu oscylatora harmonicznego prostego z okresową siłą wymuszającą, warunek rezonansu, graficzne przedstawienie rozwiązania x(t) dla drgań rezonansowych.

4. Szczególna teoria względności: postulaty Einsteina, dylatacja czasu i relatywistyczne skrócenie długości - wyprowadzenie z transformacji Lorentza (transformacji Lorentza nie uczyć się na pamięć), dodawanie prędkości, wykazanie stałości prędkości światła. Co to jest czas własny?

5. Szczególna teoria względności: relatywistyczna energia cząstki, energia spoczynkowa, energia cząstki bezmasowej (masa=0). Pęd fotonu.

6. Zjawisko Comptona: równania opisujące zderzenie fotonu i elektronu, wynik eksperymentu, jakie jest znaczenie tego wyniku - o czym ono świadczy, czyli korpuskularna natura promieniowania.

7. Fale materii: postulat de Broglie'a, doświadczalne potwierdzenie falowej natury materii - krótko opisać eksperymenty Davissona, Germera i Thompsona oraz eksperyment z dwiema szczelinami.

8. Fizyka kwantowa: postulat Plancka, podstawowa stała fizyczna, probabilistyczna interpretacja zjawisk - znaczenie funkcji falowej fali de Broglie'a.

Warunek konieczny zaliczenia - zagadnienie 1.