1. Podstawy fizyki ciała stałego. Listy zadań: lista-1, lista-2, lista-3, lista-4, lista-5, notatki-1, notatki-2, notatki-3,

Egzamin: termin zerowy , pierwszy termin , drugi termin .

Pytania na egzamin i kolokwium. Na egzaminie będą dwa pytania egzaminacyjne, na kolokwium - dwa zadania. Każde pytanie i zadanie to 10 punktów. Warunek zaliczenia to co najmniej 11 punktów. Na kolokwium (zaliczenie ćwiczeń) do otrzymanych punktów z zadań dodają się punkty z aktywności na ćwiczeniach. Ocena (punkty): 3.0 (11-12), 3.5 (13-14), 4.0 (15-16), 4.5 (17-18), 5.0 (19-20). Warunek na ocenę 5.5 z ćwiczeń: 5.0 z kolokwium (minimum 19 punktów bez aktywności) i minimum 10 punktów z aktywności. Warunek na ocenę 5.5 z egzaminu: 5.0 z egzaminu i 5.5 z ćwiczeń.

2. Termodynamika i fizyka statystyczna: skrypt

3. Teoria metali.