1. Podstawy fizyki ciała stałego. Listy zadań: lista-1, lista-2, lista-3, lista-4, lista-5, notatki-1, notatki-2, notatki-3, rozwiązanie zadania domowego.

Egzamin: termin zerowy 13.06.2019 godz. 17:00 sala 322 A-1, pierwszy termin 24.06.2019 godz.13:00 sala 309 D-1, drugi termin 1.07.2019 godz. 13:00 sala 320a A-1.

Pytania na egzamin i kolokwium. Na egzaminie będą dwa pytania egzaminacyjne, na kolokwium - dwa zadania. Każde pytanie i zadanie to 10 punktów. Warunek zaliczenia to co najmniej 11 punktów. Na kolokwium (zaliczenie ćwiczeń) do otrzymanych punktów z zadań dodają się punkty z aktywności na ćwiczeniach. Ocena (punkty): 3.0 (11-12), 3.5 (13-14), 4.0 (15-16), 4.5 (17-18), 5.0 (19-20). Warunek na ocenę 5.5 z ćwiczeń: 5.0 z kolokwium (minimum 19 punktów bez aktywności) i minimum 10 punktów z aktywności. Warunek na ocenę 5.5 z egzaminu: 5.0 z egzaminu i 5.5 z ćwiczeń.

2. Termodynamika i fizyka statystyczna: skrypt

3. Fizyka ogólna 1 (W5). Egzamin: pierwszy termin 5.02.2020 godz.11:15 sala 301 D-1, drugi termin 12.02.2020 godz. 11:15 sala 301 D-1. Zagadnienia na egzamin.

4. Fizyka ogólna 2 (W5). Egzamin: termin zerowy ... godz. ... sala ..., pierwszy termin ... godz. ..., drugi termin ... godz. ... , sala ... . Do rozwiązania będą trzy zagadnienia, każde po 10 punktów. Warunek zaliczenia to co najmniej 16 punktów, a oceny będą wystawiane następująco - ocena (punkty): 3.0 (16-18), 3.5 (19-21), 4.0 (22-24), 4.5 (25-27), 5.0 (28-30). Ocenę 5.5 otrzymają osoby, które uzyskają 5.0 z egzaminu i 5.0 z laboratorium. Prace egzaminacyjne są do wglądu na konsultacjach, nie udzielam żadnych szczegółowych informacji przez email.

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Pytania z listy pytań: Dynamika ruchu obrotowego: 1,2,5; Bryła sztywna: 1, 2; Ruch drgający: pytania 1,2,3,5.

2. Oscylator harmoniczny prosty: równanie ruchu, równanie charakterystyczne, rozwiązanie ogólne, rozwiązanie szczególne z zadanymi warunkami początkowymi.

3. Oscylator harmoniczny prosty - realizacje fizyczne: drgania sprężyny, wahadło matematyczne, wahadło fizyczne, obwód LC.

4. Rezonans: równanie ruchu oscylatora harmonicznego prostego z okresową siłą wymuszającą, warunek rezonansu, graficzne przedstawienie rozwiązania x(t) dla drgań rezonansowych.

5. Oscylator tłumiony: równanie ruchu, równanie charakterystyczne, rozwiązanie ogólne - periodyczne i nieperiodyczne, graficzne przedstawienie rozwiązania dla bardzo słabego tłumienia, obwód RLC.

6. Szczególna teoria względności: postulaty Einsteina, dylatacja czasu i relatywistyczne skrócenie długości - wyprowadzenie z transformacji Lorentza (transformacji Lorentza nie uczyć się na pamięć), dodawanie prędkości, wykazanie stałości prędkości światła. Co to jest czas własny i jak go mierzymy?

7. Szczególna teoria względności: relatywistyczna energia cząstki, energia spoczynkowa, energia cząstki bezmasowej (masa=0). Pęd fotonu.

8. Zjawisko Comptona: równania opisujące zderzenie fotonu i elektronu, wynik eksperymentu. Jakie jest znaczenie tego wyniku - o czym on świadczy, czyli korpuskularna natura promieniowania.

9. Fale materii: postulat de Broglie'a, doświadczalne potwierdzenie falowej natury materii - krótko opisać eksperymenty Davissona, Germera i Thompsona oraz eksperyment z dwiema szczelinami.

10. Fizyka kwantowa: postulat Plancka, podstawowa stała fizyczna, probabilistyczna interpretacja zjawisk - znaczenie funkcji falowej fali de Broglie'a.

Warunek konieczny zaliczenia - zagadnienia 1,2.

5. Makroskopowe zjawiska kwantowe - pytania.

6. Physics (Computing sciences) - problems for the written test on 28.01.2019.