Janusz Bożym

Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

tel: 71 320-42-58

p.262 bud. A-1

 

Karty wzorów do kursu Fizyka 1 i Fizyka 2 oraz inne materiały dydaktyczne

Karta wzorów z matematyki

 

=================================================================

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

FIZYKA 1  -  KURS POWTÓRKOWY

Listy zadań na ćwiczenia rachunkowe, plan wykładu, warunki zaliczenia oraz inne materiały dydaktyczne

znajdują się na stronie Dra hab. Artura Woźniaka:  http://www.if.pwr.edu.pl/~wozniak/fizyka1.html

 

Terminy egzaminów z fizyki 1 zostaną podane gdy znane będą terminy ogólnouczelniane.