Konsultacje: 24h/7
A-1 building, room 37
tel.+48 71 320 23 58


Listy zadan (CZ. 13.15, PN. (M.Chrzanowski), X ), I rok. Budownictwo
(Lista 2 - Kinematyka)
(Lista 3 - Dynamika 1)
(Lista 4 - Dynamika 2)
(Lista 5 - Ruch po okregu)
(Lista 6 - Moment bezwladnosci, srodek ciezkosci)
(Lista 7 - Praca, moc, energia)
(Lista 8 - Zderzenia)
(E1-Elektrycznosc i Magnetyzm)


Instrukcje do laboratorium spektroskpii nanostruktur
(Cwiczenie 1 - POMIAR ABSORBANCJI ORAZ WIDM WZBUDZENIA KROPEK KWANTOWYCH CdSe)
(Cwiczenie 2 - POMIAR EMSJI W FUNKCJI MOCY POBUDZANIA DLA KROPEK KWANTOWYCH CdSe)
(Cwiczenie 3 - POMIAR ZANIKU EMSJI DLA KROPEK KWANTOWYCH CdSe )
(Cwiczenie 4 - POMIAR ZANIKU EMSJI ORAZ WIDM EMISJI ORAZ WZBUDZENIA ROZDZIELONYCH W CZASIE DLA NANOKRYSZTAŁÓW FLUORKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH JONY ZIEM RZADKICH)
(Cwiczenie 5 - POMIAR EMISJI KROPEK KWANTOWYCH W FUNKCJI TEMPERATURY)
(Cwiczenie 6 - POMIAR FOTOMODULOWANEJ EMISJI KROPEK KWANTOWYCH CdSe)