Dydaktyka

Na tej stronie będą znajdować się informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych takich jak: godziny konsultacji, lista prowadzonych zajęć, listy zadań czy też wyniki kolokwiów.

Godziny konsultacji w semetrze zimowym 2014/2015 pokój 37/4 budynek A1

Zajęcia dydaktyczne

 • Fizyka.
  1. Ostateczne wyniki zaliczeń:
  2. 218739 - dst
  3. 222402 - dst
  4. 222287 - nie zaliczone - ndst
  5. 222329 - dst+
  6. 217053 - nie zaliczone - ndst
  7. 222317 - nie zaliczone - ndst
  8. 222388 - db
  9. 222395 - zaliczone - dst
  10. 222386 - dst+
  11. 222308 - dst+
  12. 187721 - nie zaliczone - ndst
  13. 222320 - zaliczone -dst
  14. 222342 - db+
  15. 222298 - db
  16. 222328 - dst
  17. 222401 - dst+
  18. 222302 - nie zaliczone - ndst
  19. 222311 - zaliczone - dst
  20. 222291 - db+
  21. 222274 - zaliczone - dst
  22. 222351 - nie zaliczone - ndst
  23. 222332 - db
  24. 222305 - zaliczone - dst
  25. 222335 - db
  26. 222346 - db
  27. 222374 - db
  28. 213397 - nie zaliczone - ndst
  29. 210652 - zaliczone - dst
  30. 222489 - db

  Prace można zobaczyć dzisiaj tj. 28.01.2015 do godz. 15.00, lub na konsultacjach.