Logo Instytutu Fizyki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunków studiów
prowadzonych na WPPT

Fizyka 1 stopień
Fizyka 2 stopień
Fizyka Techniczna 1 stopień
Fizyka Techniczna 2 stopień
Optyka 1 stopień
Optyka 2 stopień


Formularze programu kształcenia

Strona tytułowa - program kształcenia
Formularz programu studiów
Formularz planu studiów
Karta przedmiotu
Macierz powiązania efektów