Logo Instytutu Fizyki

Studium Talent

Studium Talent - Fizyka jest programem będącym jedną z inicjatyw Wydziału Podstawowych Problemów Techniki skierowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa została zapoczątkowana w 1988 roku i jest kontynuowana już 25 lat.

Absolwenci Studium Talent, którzy otrzymają ocenę co najmniej bardzo dobrą, zostaną przyjęci na dowolny kierunek studiów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na podstawie złożonych dokumentów. Pozostałym absolwentom doliczone zostaną punkty rekrutacyjne, których ilość zależy od oceny uzyskanej na egzaminie końcowym Studium Talent. Więcej informacji można uzyskać w dziekanacie Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

Do udziału w wykładach zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych chcących poszerzyć swoją wiedzę z fizyki,
a w szczególności tych którzy zamierzają po ukończeniu szkoły kontynuować naukę na Politechnice Wrocławskiej.

Serwis internetowy Studium Talent