Opis kursu
Opis zawartości kursu

W ramach kursu przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu technologii cienkich warstw oraz metrologii właściwości fizycznych cienkich warstw dla optyki i mikroelektroniki, które wytworzono na podłożach z materiałów nieorganicznych oraz organicznych. Przedmiotem badań są cienkowarstwowe pokrycia dielektryczne, cienkie warstwy metaliczne oraz struktury wielowarstwowe (filtry interferencyjne, pokrycia antyrefleksyjne na półprzewodnikach oraz na szkłach okularowych, struktury metal/izolator/metal).

Cele zajęć

(1) Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu fizyki i technologii cienkich warstw oraz układów wielowarstwowych.
(2) Nabycie umiejętności eksperymentowania w tematyce cienkich warstw.
(3) Poznanie zastosowań pokryć cienkowarstwowych i układów wielowarstwowych.

Wymagania wstępne: ukończony kurs Fizyka Podstawy.
Warunki zaliczenia: wykonanie i zaliczenie zestawu ćwiczeń wg. harmonogramu.

Regulamin Laboratorium

Przepisy BHP

Karta przedmiotu