Logo Instytutu Fizyki

Seminaria

Seminarium Fizyki, poniedziałek o godzinie 11:15 w sali 322/A1

06.06.2016

Dr inż. Marcin Syperek
( Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechniki Wrocławskiej )
wygłosi wykład
Charge and spin relaxation dynamics in quasi-0D self-assembled semiconductor nanostructures.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Zaawansowanych Metod Badania Półprzewodników, wtorek o godz. 13:15 w sali 321/A1

01.12.2015

dr Paweł Kempisty
wygłosi wykład
Struktura mikroskopowa, własności elektronowe i procesy adsorpcji na powierzchni GaN(0001) - modelowanie DFT .

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Coherence-Correlations-Complexity, środa o godz. 13:15 w sali 320a/A1

08.06.2016

dr Paweł Tecmer
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
wygłosi wykład
Two-electron functions as alternative models for strongly correlated systems .

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Optyki Stosowanej, czwartek o godz. 13:15 w sali 314/A1

17.12.2015

dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander
z Katedry Optyki i Fotoniki wygłosi wykład
O wyzwaniach, które stawiają badania nad filmem łzowym .

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Fizyki Statystycznej i Komputerowej, czwartek o godz. 14:15 w sali 504b/A1

17.03.2016

dr. hab. inż. Grzegorz Pawlik
z Katedry Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
Gradient natężenia światła jako siła napędowa ruchu makrocząsteczek - symulacje metodą Monte Carlo .

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Fizyczne Podstawy Przetwarzania Informacji, czwartek o godz. 13:15 w sali 321/A1

27.02.2014

mgr Rafał Pietruszka a
z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosi wykład
Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych opartych o tlenek cynku

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium Interdyscyplinarne dla doktorantów, piatek o godz. 9:30 w sali 320a/A-1

04.04.2014

mgr inż. Michał Kozub
wygłosi wykład
Mechanizmy generacji fal o częstotliwościach THz-owych w cienkich warstwach półprzewodnikowych

oraz

mgr inż. Łukasz Marcinowski

Pomiar stanów ładunkowych i spinowych podwójnej kropki kwantowej w obecności fononów

Serdecznie zapraszamy.