Logo Instytutu Fizyki

Publikacje naukowe

Rok 2013
Publikacje razem163
Monografie krajowe1
Podręczniki krajowe1
Artykuły zagraniczne97
Artykuły krajowe21
Referaty / komunikaty konferencyjne zagraniczne23
Referaty / komunikaty konferencyjne krajowe10
Rozdziały w książkach krajowe6
Patenty krajowe3
Redaktorstwa krajowe1
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2012
Publikacje razem147
Monografie zagraniczne1
Artykuły zagraniczne100
Artykuły krajowe16
Referaty / komunikaty konferencyjne zagraniczne9
Referaty / komunikaty konferencyjne krajowe7
Rozdziały w książkach zagraniczne4
Rozdziały w książkach krajowe3
Patenty krajowe6
Redaktorstwa krajowe1
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2011
Publikacje razem138
Artykuły zagraniczne84
Artykuły krajowe19
Podręczniki krajowe3
Referaty / komunikaty konferencyjne zagraniczne7
Referaty / komunikaty konferencyjne krajowe9
Rozdziały w książkach zagraniczne2
Rozdziały w książkach krajowe4
Patenty krajowe3
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2010
Publikacje razem140
Artykuły zagraniczne101
Artykuły krajowe13
Podręczniki krajowe1
Referaty zagraniczne16
Referaty krajowe3
Rozdziały w książkach zagraniczne3
Rozdziały w książkach krajowe1
Redaktorstwo1
Patenty1
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2009
Publikacje razem163
Artykuły zagraniczne112
Artykuły krajowe22
Referaty zagraniczne16
Referaty krajowe2
Monografie krajowe1
Rozdziały w książkach krajowe7
Redaktorstwo1
Patenty2
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2008
Publikacje razem158
Artykuły zagraniczne81
Artykuły krajowe32
Rozdziały w książkach zagraniczne5
Rozdziały w książkach krajowe7
Referaty zagraniczne28
Referaty krajowe2
Podręczniki1
Redaktorstwo1
Patenty krajowe1
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2007
Publikacje razem171
Artykuły zagraniczne107
Artykuły krajowe21
Referaty zagraniczne35
Referaty krajowe4
Rozdziały w książkach4
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2006
Publikacje razem193
Artykuły zagraniczne114
Artykuły krajowe34
Referaty zagraniczne29
Referaty krajowe17
Rozdziały w książkach6
Patenty1
Redaktorstwo1
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Rok 2005
Publikacje razem179
Artykuły zagraniczne76
Artykuły krajowe34
Referaty zagraniczne44
Referaty krajowe8
Monografie1
Podręczniki2
Rozdziały w książkach10
Patenty 3
Komunikaty konferencyjne1
Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej